Szkoła Sztuk Walki Irbis Kraków – rozpocznij swoją przygodę z Kung Fu! Sporty walki to zajęcia dla wszystkich – wejdź i przekonaj się sam na co Cię stać!

Witamy!

Drodzy Goście
Szkoły Sztuk Walki IRBIS

Mamy na­dzieję, że in­for­ma­cje za­warte na naszej stronie internetowej po­zwolą Pań­stwu za­po­znać się ze spe­cy­fiką chiń­skiej sztuki walki Kung Fu (Wu­shu) oraz przy­bliżą wielowiekową kul­turę, tradycję i fi­lo­zo­fię Kraju Środka.

Za­chę­camy do lek­tury ar­ty­ku­łów na te­mat Kung Fu (Wu­shu), a także śle­dze­nia wy­da­rzeń z życia na­szej szkoły.

Życzymy Pań­stwu po­zy­tyw­nych wra­żeń i za­pra­szamy na tre­ningi.

 

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego IRBIS
Instruktorzy i pracownicy Szkoły Sztuk Walki IRBIS

Aktualności

SEZON TRENINGOWY 2017 / 2018 – zapisy do grup

17 sierpnia 2017

Nowy sezon treningowy startuje w poniedziałek 4 września 2017. Bądźcie gotowi na nowe wyzwania! Nabór do grup początkujących Kung Fu dzieci oraz młodzież i dorośli trwa. W zakładce ZAJĘCIA znajdziecie aktualny harmonogram, mogą pojawić się w nim małe zmiany, więc bądźcie czujni.

czytaj dalej »

Galeria

Zapraszamy do naszej galerii

Znajdą tu Państwo bogatą kolekcję fotografii z na­szych tre­nin­gów, podróży oraz mi­strzostw, w któ­rych bra­li­śmy udział.