UWAGA! Dzień 1 li­sto­pa­da 2013

W związ­ku z dniem Wszyst­kich Świę­tych w pią­tek 1 li­sto­pa­da klub jest za­mknię­ty. Za­pra­sza­my na tre­nin­gi od po­nie­dział­ku.