Szkoła Sztuk Walki Irbis Kraków – rozpocznij swoją przygodę z Kung Fu! Sporty walki to zajęcia dla wszystkich – wejdź i przekonaj się sam na co Cię stać!

Najnowsze informacje - strona 3

EGZAMINY NA STOPNIE TRENINGOWE – SESJA ZIMOWA

Naj­bliż­sza oka­zja dla uczniów Szko­ły Sztuk Wal­ki IRBIS aby przy­stą­pić do eg­za­mi­nu na ko­lej­ne stop­nie tre­nin­go­we od­bę­dzie się w so­bo­tę 14 stycz­nia. Wszyst­kich uczest­ni­ków eg­za­mi­nu za­pra­sza­my we wła­ści­wych dla swo­jej gru­py go­dzi­nach:

czytaj dalej »

Warto zobaczyć