Szkoła Sztuk Walki Irbis Kraków – rozpocznij swoją przygodę z Kung Fu! Sporty walki to zajęcia dla wszystkich – wejdź i przekonaj się sam na co Cię stać!

Aktualności - archiwum miesięczne

Let­ni Obóz Kung Fu – ZAPRASZAMY

W ter­mi­nie od 26 lip­ca do 1 sierp­nia 2012 IRBIS za­pra­sza na Let­ni Obóz Spor­to­wy Kung Fu w miej­sco­wo­ści Ry­cer­ka Dol­na (Be­skid Ży­wiec­ki). Cie­ka­we tre­nin­gi, za­ba­wy in­te­gra­cyj­ne i moc atrak­cji – ru­szaj na wa­ka­cje z IRBISem!

czytaj dalej »

Mi­strzo­stwa Pol­ski Wu­shu 2012

Sześć me­da­li z Mię­dzy­na­ro­do­wych Mi­strzostw Pol­ski Wu­shu przy­wieź­li in­struk­to­rzy Szko­ły Sztuk Wal­ki IRBIS, Piotr Ko­wa­lik i An­dże­li­ka Ste­fań­ska. Za­wo­dy te są kra­jo­wy­mi eli­mi­na­cja­mi do te­go­rocz­nych Mi­strzostw Świa­ta Wu­shu w Chinach.

czytaj dalej »

Warto zobaczyć

Galeria


    Warning: Use of undefined constant setup_page_ID_wushu - assumed 'setup_page_ID_wushu' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wordpress/wp-content/themes/irbis-1.0/template-news.php on line 146