Szkoła Sztuk Walki Irbis Kraków – rozpocznij swoją przygodę z Kung Fu! Sporty walki to zajęcia dla wszystkich – wejdź i przekonaj się sam na co Cię stać!

Aktualności - archiwum miesięczne

Mi­strzo­stwa Pod­kar­pa­cia Wu­shu 2013

Adep­ci Kung Fu ze Szko­ły Sztuk Wal­ki IRBIS przy­wieź­li 19 me­da­li z IV Mi­strzostw Pod­kar­pa­cia Wu­shu, któ­re od­by­ły się w so­bo­tę 26 paź­dzier­ni­ka w Rze­szo­wie. Eki­pa li­czy­ła 21 osób i wy­wal­czy­ła 9 zło­tych, 7 srebr­nych i 3 brą­zo­we krążki.

czytaj dalej »

UWAGA! Dzień 1 li­sto­pa­da 2013

W związ­ku z dniem Wszyst­kich Świę­tych w pią­tek 1 li­sto­pa­da klub jest za­mknię­ty. Za­pra­sza­my na tre­nin­gi od poniedziałku.

czytaj dalej »

Warto zobaczyć

Galeria


    Warning: Use of undefined constant setup_page_ID_wushu - assumed 'setup_page_ID_wushu' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wordpress/wp-content/themes/irbis-1.0/template-news.php on line 146