Szkoła Sztuk Walki Irbis Kraków – rozpocznij swoją przygodę z Kung Fu! Sporty walki to zajęcia dla wszystkich – wejdź i przekonaj się sam na co Cię stać!

Aktualności - archiwum miesięczne

ZIMOWY OBÓZ KUNG FU – no­wość Akrobatyka!

W ter­mi­nie od 22 lu­ty do 01 ma­rzec Szko­ła Sztuk Wal­ki IRBIS za­pra­sza na Zi­mo­wy Obóz Spor­to­wy Kung Fu dla dzie­ci, mło­dzie­ży i do­ro­słych w miej­sco­wo­ści Ry­cer­ka Dol­na. No­wo­ścią w tym ro­ku bę­dą za­ję­cia Akro­ba­ty­ki dla wszyst­kich uczest­ni­ków obo­zu! Po­nad­to cze­ka­ją na Was cie­ka­we tre­nin­gi, wy­jazd do aqu­apar­ku, za­ba­wy in­te­gra­cyj­ne i moc atrak­cji – ru­szaj na fe­rie zi­mo­we z IRBISem!

czytaj dalej »

Warto zobaczyć

Galeria


    Warning: Use of undefined constant setup_page_ID_wushu - assumed 'setup_page_ID_wushu' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wordpress/wp-content/themes/irbis-1.0/template-news.php on line 146