Eg­za­miny na stop­nie Choy Lee Fut Kung Fu

Już 19 czerwca od­będą się ko­lejne eg­za­miny na stop­nie za­awan­so­wa­nia w Choy Lee Fut Kung Fu dla uczniów na­szej szkoły. W niedzielę 19 czerwca za­pra­szamy o wska­za­nych porach:

czytaj dalej »