Szkoła Sztuk Walki Irbis Kraków – rozpocznij swoją przygodę z Kung Fu! Sporty walki to zajęcia dla wszystkich – wejdź i przekonaj się sam na co Cię stać!

Aktualności - archiwum miesięczne

FERIE ZIMOWE 2017 – sprawdź harmonogram

❗ SPRAWDŹ ZMIANY W GODZINACH TRENINGÓW ❗

czytaj dalej »

EGZAMINY NA STOPNIE TRENINGOWE – SESJA ZIMOWA

Naj­bliż­sza oka­zja dla uczniów Szko­ły Sztuk Wal­ki IRBIS aby przy­stą­pić do eg­za­mi­nu na ko­lej­ne stop­nie tre­nin­go­we od­bę­dzie się w so­bo­tę 14 stycz­nia. Wszyst­kich uczest­ni­ków eg­za­mi­nu za­pra­sza­my we wła­ści­wych dla swo­jej gru­py godzinach:

czytaj dalej »

Har­mo­no­gram od­ra­bia­nych tre­nin­gów 04.01-16.01.2017

Uwa­ga Adep­ci Szko­ły Sztuk Wal­ki IRBIS,
w tym ty­go­dniu w śro­dę 04.01 oraz czwar­tek 05.01 tre­nin­gi grup kung fu NIE ODBYWAJĄ SIĘ. Po­ni­żej przed­sta­wia­my har­mo­no­gram od­ra­bia­nych tre­nin­gów. W przy­szłym ty­go­dniu re­gu­lar­ne tre­nin­gi od­by­wa­ją się normalnie.

czytaj dalej »

Warto zobaczyć

Galeria


    Warning: Use of undefined constant setup_page_ID_wushu - assumed 'setup_page_ID_wushu' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wordpress/wp-content/themes/irbis-1.0/template-news.php on line 146